سرویس : معرفی ما
تاریخ انتشار : 1390/04/19
دانشگاه جامع علمی کاربردی یک و یک

مقدمه
1-ضرورت آموزش: شركت دشت مرغاب از توليد كنندگان بزرگ مواد غذايي كشور است كه جزء برندهاي برتر ايران مي باشد و سالانه 10ميليون تن صادرات به كشورهاي اروپايي و آسيايي و كانادا دارد و در سال 87 بعنوان صادر كننده نمونه، لوح مربوطه را از رياست جمهوري دريافت كرده است. اين شركت داراي 3500-2500نفر شاغل مستقيم در 7 كارخانه زير مجموعه(دشت مرغاب، شاداب خراسان، قطران گل كاشان، مهرگان دانه، سردخانه قائم، سيبستان زنجان و نگين كار) و پنج شركت كه شامل شركت بازرگاني و توزيع ،شركت پخش يك و يك، شركت بازرگاني كيش يك و يك، شركت بازرگاني يك و يك، شركت توسعه محصولات و شركت گروه توليدي صنعتي يك و يك مي باشد. در اين مجموعه تنها 2% از افراد زير ديپلم و 30% تحصيلات بالاي ديپلم دارند كه بيشترين تعداد را كارشناسان تشكيل مي دهند. جهت بقاء و ماندگاري اين مجموعه عظيم در بازار داخلي و خارجي شناخت بازار، محصولات جديد، رقابت با رقبا و بهبود مستمر علمي ضروري است. آموزش از اركان اصلي جهت رقابت و حضور در فعاليت هاي توليدي مي باشد كه اين فرايند شامل تمام مراحل كاري و رده هاي سازماني مي باشدو بحث توليد و تكنولوژي و توانمند سازي نيروي انساني و جايگزيني نيروي انساني آموزش زير ساخت پايه و اساس همه برنامه ريزيها و حركت ها مي باشد. لذا شركت دشت مرغاب آموزش و ضرورت آن را بعنوان عامل اصلي ماندگاري در بازار و پيشرفت و توسعه شركت مي داند و نيروي انساني را مهمترين سرمايه خود مي داند كه آموزش بهترين روش حفظ اين سرمايه و توانمند سازي و توسعه آن مي باشد. همچنين آموزش و انتخاب و جذب پرسنل متخصص و آموزش ديده براي گروه صنعتي يك و يك در آينده و تامين نيروي انساني مورد نياز از ضروريات احداث دانشگاه مي باشد. لذا ارتقاء آموزش و تحصيلات حدود 70% كه داراي مدرك ديپلم باشند از اولويت برنامه ريزي منابع انساني مي باشد.
2-تاريخچه آموزش: بخش آموزش در شركت دشت مرغاب بصورت رسمي و بعنوان يك بخش مجزا در زير مجموعه واحد تحقيق و توسعه در سال 1372 بنا به نياز مجموعه راه اندازي گرديد و آموزش از طريق مراكز آموزش خصوصي و همچنين داخل سازمان با استفاده از كارشناسان داخل مجموعه انجام مي گرفت. و اين روند بصورت مستمر ادامه دارد و واحد آموزش در حال حاضر زير مجموعه واحد برنامه ريزي و نظارت قرار دارد و داراي سالن آموزش، كتابخانه، كارشناس آموزش و وسايل كمك آموزشي مي باشد و از سال 1386 تاكنون از نظر ميزان آموزش 2577 نفر ساعت آموزش و سرانه آموزشي حدود 23 ساعت بوده است كه كه در رشته هاي مواد غذايي، فني ، انبارداري، اداري، ايمني و بهداشت و سيستم هاي مديريت كيفيت بوده است. هر كارمند داراي پرونده آموزشي مجزا مي باشد كه شامل فرم نياز سنجي، دوره هاي طي شده و اثر بخشي آموزشي مي باشد و اينها مبناي ارتقاء شغلي افراد قرار مي گيرند.
هدف از تأسیس دانشگاه
شركت دشت مرغاب (يك و يك) در جهت نيل به اهداف عاليه خود منابع انساني را ارزنده ترين و مهمترين سرمايه خود دانسته و در جهت حفظ و توسعه و افزايش بهره وري آن آموزش را بعنوان عامل اصلي ارتقاء نيروي انساني در شركت گسترش داده است .در اين راستا با توجه به اينكه این شرکت در حال حاضر از دوازده شركت كه هفت شركت آن توليدي مي باشد و در سراسر كشور پراكنده هستند و شاغلين مستقيم آن در فصول توليد به 3500-2500نفر مي رسد تشكيل شده است اقدام به ايجاد و راه اندازي دانشگاه علمي كاربردي نمود كه اهداف زير در آن مدنظر قرار گرفته است:
1-ارتقاء پرسنل داراي مدارك ديپلم كه 70 درصد كل پرسنل را شامل مي شوند به مدارج بالا تر آموزشي.
2-انتخاب و گزينش نيروهاي مستعد جوان در خلال آموزش براي سرمايه گذاري.
3-عمل به الزامات قانوني سيستمهاي مديريت كيفيت كه در شركت پياده سازي شده در جهت صلاحيت و شايستگي نيروي انساني، زيرا در اين سيستمها صلاحيت شامل آموزش و تجربه مي باشد.
4-حفظ و ماندگاري تجارب علمي موجود در شركت و توسعه آن بعنوان يك سازمان يادگيرنده.
5-استفاده از امكانات وسيع كمك آموزشي، كارگاهي و آزمايشگاهي در شركت جهت آموزش و توسعه دانش در منطقه به صورتي كه براي افراد بومي و پرسنل شاغل شركت معافيتهاي خاص مالي و امكانات رفاهي شايسته در نظر گرفته شده است.
6-مطرح شدن شركت يك و يك به عنوان يك واحد توليد كننده دانش و فن آوري مواد غذايي در كشور.
3-الزامات قانوني برنامه توسعه 5 ساله
با توجه به حضور فعال شركت دشت مرغاب در عرصه بازار جهاني و داشتن گواهينامه هاي بين المللي سيستم مديريت كيفيت و زيست محيطي(ISO14001)، ايمني مواد غذايي(HACCP )ايمني و بهداشت شغلي(ISO18001 )و ايزو 9001و ISO17025 (آزمايشگاه همكار استاندارد) و بر اساس امر شايستگي كه در همه اين استانداردها به آن تاكيد شده و از الزامات اصلي آن است تحصيلات پايه اوليه شايستگي مي باشد و از آنجا كه شايستگي مجموع تحصيلات، تجربه، مهارت و خلاقيت است لذا آموزش و داشتن تحصيلات لازم لازمه شايستگي و رشد افراد و كاركنان مي باشد كه باعث شايستگي و بالندگي مجموعه و سيستم مي شود. و اين فرايند در برنامه 5 ساله بايد بصورت مستمر و مداوم ادامه داشته باشد به اين لحاظ سطح تحصيلات افراد در شرايط احراز سيستمهاي سازماني و شغل كاركنان مي باشد كه از طريق آموزش رسمي و آكادميك ايجاد خواهد شد.
در حال حاضر مقطع تحصيلي دوره كارداني با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مجموعه و نياز مجموعه صنعتي يك و يك در پنج رشته تكنولوژي كمپوت و كنسرو سازي، تكنولوژي نوشيدنيها ، تولید وفرآوری خشکبار،شیمی آزمایشگاهی وحسابداری صنعتی در حال اجراست و مجموع دانشجویان این مرکز در ترم بهار 90 ،150 نفر می باشد و براي اين ميزان نيز فضاي آموزشي شامل : كلاس درس، امكانات آموزشي، آزمايشگاههاي مواد غذايي و كارگاههاي فني و تجهيزات رايانه هاي و خوابگاه جهت دانشجويان دختر و سالن غذاخوري موجود است.يكي از اهداف و برتريهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي يك و يك نسبت به ساير مراكز آموزشي فراهم شدن امكان جذب و اشتغال دانش اموختگان در مجموعه گروه صنعتي يك و يك در صورت داشتن شرايط لازم پذيرش مي باشد. اصولا يكي از اهداف تاسيس دانشگاه انتخاب، آموزش و جذب پرسنل متخصص براي مجموعه در آينده مي باشد كه در حقيقت يكي از مهمترين منابع و سرمايه سازمان را تشكيل خواهند داد كه از طريق احداث دانشگاه و شناسايي و جذب افراد مستعد و توانمند انجام خواهد گرفت. كه شرايطي از جمله كسب نمرات بالا، داشتن توانايي و مهارت لازم و اخلاق كاري به تاييد اساتيد دانشگاه از شروط اشتغال دانش آموختگان مي باشد و براي ادامه تحصيل شرايط بورسيه ايجاد خواهد شد.
طرح توجيهي تاٌسيس دانشگاه علمي كاربردي يك و يک
تاٌسيس دانشگاه جامع علمي كاربردي از چند جنبه توجيه فني دارد و اثرات آن شامل بهره برداري اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ارزشي است كه به آن پرداخته مي شود:
1-اثرات اقتصادي
شركت دشت مرغاب با دارا بودن امكانات لازم آموزشي از قبيل كلاس درس، وسايل كمك آموزشي، آزمايشگاه همكار استاندارد و دارا بودن گواهينامه صلاحيت آزمايشگاه (ايزو 17025) و پنج كارگاه فني مجهز تراشكاري، تاٌسيسات، مكانيك خودرو، برق، تصفيه آب، نيروگاه بخار، نيروگاه برق، بخش تخصصي مكانيك ماشين آلات خطوط توليد مواد غذايي و اساتيد و استاد كاران ماهر در هر زمينه توانايي انتقال دانش را در همه سطوح شغلي كارخانه و خارج از كارخانه دارد و از آنجايي كه نياز به تاٌسيس بنا، خريد زمين و امكانات كمك آموزشي نيست از اين نظر هزينه سرمايه گذاري اوليه اندك است و از امكانات موجود به صورت بهينه استفاده مي شود.شهريه اخذ شده دانشجويان به راحتي جوابگوي هزينه جاري و حقوق اساتيد و كارمندان را خواهد داد. در حال حاضر سه ساختمان براي اسكان و اقامت خوابگاه دانشجويان اختصاص یافته است. اكثر امور دانشگاه در واحدهاي كارخانه قابل انجام است مانند واحد حراست، واحد كنترل كيفيت، كتابخانه تحقيق و توسعه، سالن غذاخوري ، سالن ورزشي كارگران، سالن اجتماعات و نمازخانه كارخانه، واحد انفورماتيك و كارگاه كامپيوتر و سرويس اياب و ذهاب كارشناسان و ...
هزينه آموزش پرسنل شركت و افزايش سطح مدارك علمي آنها و ايجاد آموزش آكادميك و رسمي پرسنل در خارج از كارخانه با احتساب هزينه ماموريت آموزشي و خروج از محل كار و جايگزيني نيروي شاغل هزينه هنگفتي را متوجه كارخانه مي سازد كه در صورت انجام آموزش آكادميك و علمي در سطح كارخانه اين هزينه ها به شدت كاهش مي يابد. پرورش نيرو و شناسايي و جذب نيروي انساني مستعد و توانمند از ديگر بهره برداريهاي اقتصادي است كه در زمينه نيروي انساني از طريق دانشگاه براي شركت ايجاد مي شود. تبليغات داخلي و خارجي از طريق دانشجويان و رسانه ها در خصوص محصولات يك و يك از ديگر بهره برداريهاي اقتصادي تاٌسيس دانشگاه مي باشد. از آنجا كه يك و يك يك نشان جهاني مي باشد مانند ساير نشانهاي بين المللي مي تواند داراي دانشگاه مخصوص به تكنولوژي خود باشد.
2-اثرات فرهنگي
تاٌسيس دانشگاه در محل كارخانه با توجه به جغرافيا و محروميت منطقه در افزايش سطح فرهنگ و آموزش پرسنل و افراد بومي موثر بوده و از آنجا كه در آموزش دانشگاهي علاوه بر دروس تخصصي و پايه هر رشته دروس عمومي و فرهنگي نيز وجود دارد بنابراين در افزايش فرهنگ محيط و افراد بومي موثر مي باشد.
3-اثرات اجتماعي و ارزشي
از نظر اجتماعي براي دسترسي مردم منطقه به آموزش عالي شرايط و امكانات مناسبي فراهم مي گردد زيرا با عنايت به خيرانديشي و امور خيري كه خانواده محترم فهندژ سعدي كه مالك شركت يك و يك مي باشند انجام مي دهند براي مردم منطقه تسهيلات مناسبي براي ادامه تحصيل در اين دانشگاه در نظر گرفته شده و با توجه به اینكه در حال حاضر منطقه قادر آباد و دشت مرغاب فاقد آموزش عالي دولتي و رايگان مي باشندتا فارغ التحصيل هاي آن نيز بتوانند در امور منطقه كه عمدتا كشاورزي و توليد مواد غذايي است فعاليت كنند با نيت خير و خداپسندانه خانواده محترم فهندژسعدي اين امكان فراهم مي گردد كه از نظر اجتماعي و ارزشي بعنوان يك عمل باقيات الصالحات در منطقه پايه ريزي خواهد شد.

کپی رایت 2011 ... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دشت مرغاب ( یک و یک ) می باشد